Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 4 tại Vương quốc Anh
Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders...

Ngày 04,08,2017

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam (Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vương quốc Anh), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh đã thực hiện Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương...

Thông báo khai giảng khóa học
Thông báo khai giảng khóa học "Leadership Development Program"

Ngày 30,06,2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO THỜI KỲ MỚI – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP THẾ KỶ XXI

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016