Liên hệ

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Liên hệ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ
Trụ sở chính: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: 04.39436865
Email: trungtam@tsc.gov.vn

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Trúc
Di động: 0913585543
Email: trucsl2006@gmail.com