Lịch đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ &  ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Ngày 06,06,2024

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, linh hoạt và tính cạnh tranh cao, đổi mới sáng tạo được coi là chiến lược khác biệt hóa quan trọng để có được lợi thế của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Vận dụng, thực hành 5S vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
Khóa đào tạo Vận dụng, thực hành 5S vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 08,08,2017

Trong khuôn khổ chương trình Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ phối hợp cùng Câu...

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016