Giới thiệu

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Sơ đồ tổ chức

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động ngày 01/08/2014. Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh là: Training and Support center for Technology Commercialization.