Tin tức nổi bật

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SẢN XUẤT THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 17 Tháng 03, 2023

chương trình Đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng...

Đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp...

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản...

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016