Tin tức nổi bật

Đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp...

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản...

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016