Tin tức nổi bật

Kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Ngày 12 Tháng 07, 2021

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuát kinh doanh cho...

Đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp...

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản...

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016