Tin tức nổi bật

Tăng cường chuyển giao, kết nối viện trường và doanh nghiệp địa phương

Tăng cường chuyển giao, kết nối viện trường và doanh nghiệp địa phương

Ngày 12 Tháng 06, 2024

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng triển khai các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới ứng dụng trong doanh nghiệp phát triển...

730.jpg

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ...

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, linh hoạt và tính cạnh tranh cao, đổi mới sáng tạo được coi là chiến lược khác biệt hóa quan trọng để có được lợi thế của doanh nghiệp.

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016