CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Ngày 06 tháng 06, 2024

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, linh hoạt và tính cạnh tranh cao, đổi mới sáng tạo được coi là chiến lược khác biệt hóa quan trọng để có được lợi thế của doanh nghiệp.

ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI

Đổi mới sáng tạo là nguồn tạo ra tri thức để cải thiện các quy trình và cấu trúc kinh doanh nội bộ, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ theo định hướng thị trường mang lại kết quả kinh doanh mới. Tuy đổi mới hiện là ưu tiên hàng đầu nhưng xác định đúng phương hướng, phát triển và triển khai những ý tưởng có giá trị nhất, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất thì hoàn toàn không dễ.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học & công nghệ triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh để doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ CMCN 4.0. Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề:

 “Đổi mới sáng tạo trong Quản lý và Điều hành doanh nghiệp„

1. Nội dung: (có chương trình cụ thể kèm theo)

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển thị trường công nghệ;

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang: mời 01 đồng chí lãnh đạo và 15 Hợp tác xã (đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh mời giúp các HTX);

- Hiệp hội bất động sản tỉnh Bắc Giang: mời 01 đồng chí lãnh đạo và 10 doanh nghiệp (đề nghị Hiệp hội bất động sản tỉnh mời giúp các DN);

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang: mời 01 đồng chí lãnh đạo và 10 doanh nghiệp (đề nghị Hội doanh nhân trẻ tỉnh mời giúp các DN);

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang:

+ Các thành viên Ban chấp hành;

- Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố: mời 01 đồng chí lãnh đạo và 10 doanh nghiệp (đề nghị các Hội mời giúp các DN);

- Các Hội viên tập thể: mời 01 đồng chí lãnh đạo và 05 doanh nghiệp (đề nghị các Hội mời giúp các DN);

- Đại diện các doanh nghiệp hội viên.

4. Thời gian: từ 08h3016h30, tháng 6 năm 2024 

5. Địa điểm: Phòng họp số 4, Tầng 1, Nhà A, trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

6. Kinh phí: .....................................................................................................................................................

Đăng ký tham dự: Đề nghị các đơn vị xác nhận đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 13/6/2024 (mẫu gửi kèm).

Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Bà Hoàng Thúy Hằng Trưởng phòng Đào tạo: 0943516666. Email: hanghtmost@gmail.com

Trân trọng kính mời!

Các tin cùng chuyên mục

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016