Đào tạo , bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

Ngày 10 tháng 07, 2020

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuát kinh doanh cho các DVNVV.

TT Tên khóa đào tạo/
chuyên đề đào tạo
Họ và tên
giảng viên
Trình độ Thời gian
tổ chức
Địa điểm
tổ chức
Thời lượng
đào tạo (ngày)
Thời lượng nghiên cứu
tình huống thực tế (%)
Tổng số
học viên
Số học viên
được cấp chứng chỉ
  Các lớp khởi sự doanh nghiệp
1 Nghiên cứu thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp Nguyễn Thị Hảo Thạc sĩ Từ ngày 01/12/2020 đến 02/12/2020 Hà Nội 2   30 30
2 Hướng dẫn ký năng mềm cho khởi sự doanh nghiệp Nguyễn Thị Hảo Thạc sĩ Từ ngày 08/12/2020 đến 09/12/2020 Hà Nội 2   30 30
3 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Chu Quang Thái Thạc sĩ Từ ngày 09/10/2020 đến 10/10/2020 TPHCM 2   30 30
4 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Chu Quang Thái Thạc sĩ Từ ngày 13/10/2020 đến 14/10/2020 TPHCM 2   30 30
  Các lớp Quản trị doanh nghiệp
5 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng,Nguyễn Phan Kiên Thạc sĩ Từ ngày 10/08/2020 đến 12/08/2020 Hoà Bình 3   30 30
6 Văn hóa doanh nghiệp Nguyễn Huy Cường, Trần Đức Thắng Thạc sĩ Từ ngày 10/10/2020 đến 12/10/2020 Bắc Kan 3   30 30
7 Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh  Nguyễn Huy Cường, Trần Đức Thắng Thạc sĩ Từ ngày 26/09/2020 đến 28/09/2020 Hà Giang 3   30 30
8 Các chuyên đề về hội nhập kinh tế Nguyễn Huy Cường, Trần Đức Thắng Thạc sĩ Từ ngày 14/10/2020 đến 16/10/2020 Bắc Kan 3   30 30
9 Kỹ năng bán hàng Nguyễn Huy Cường, Trần Đức Thắng Thạc sĩ Từ ngày 05/10/2020 đến 07/10/2020 Hà Giang 3   30 30
10 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo  Nguyễn Hữu Xuyên, Lê Vũ Toàn Tiến sĩ Từ ngày 20/08/2020 đến 22/08/2020 Hoà Bình 3   30 30
11 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng ,Nguyễn Phan Kiên Thạc sĩ Từ ngày 13/08/2020 đến 15/08/2020 Sơn La 3   30 30
12 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp. Lương Văn Thường,Nguyễn Văn Trúc Thạc sĩ Từ ngày 15/09/2020 đến 17/09/2020 Hoà Bình 3   30 30
13 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng ,Nguyễn Phan Kiên Thạc sĩ Từ ngày 07/09/2020 đến 09/09/2020 Sơn La 3   30 30
14 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Lương Văn Thường,Lê Vũ Toàn Thạc sĩ Từ ngày 25/08/2020 đến 27/08/2020 Lai Châu 3   30 30
15 Đổi mới sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, tổ chức Lương Văn Thường, Nguyễn Văn Trúc Thạc sĩ Từ ngày 11/09/2020 đến 13/09/2020 Lai Châu 3   30 30
16 Quản trị dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu Chu Quang Thái, Phạm Quang Vinh Thạc sĩ Từ ngày 16/12/2020 đến 18/12/2020 TPHCM 3   30 30
17 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Văn Trúc, Đặng Thị Thoa Thạc sĩ Từ ngày 18/09/2020 đến 20/09/2020 Hà Nam 3   30 30
18 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp. Nguyễn Văn Đức Tiến sĩ Từ ngày 13/10/2020 đến 15/10/2020 Hà Nội 3   30 30
19 Quản trị tài sản trí tuệ và  xây dựng, phát triển thương hiệu Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Tiến Dũng Thạc sĩ Từ ngày 24/11/2020 đến 26/11/2020 TP.HCM 3   30 30
20 Quản trị dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu Chu Quang Thái, Phạm Quang Vinh Thạc sĩ Từ ngày 18/12/2020 đến 20/12/2020 TP.HCM 3   30 30
21 Quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Tiến Dũng Thạc sĩ Từ ngày 17/11/2020 đến 19/11/2020 TP.HCM 3   30 30
22 Quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp Trần Giang Khuê Tiến sĩ Từ ngày 27/10/2020 đến 29/10/2020 TP.HCM 3   30 30
23 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Lê Vũ Toàn, Nguyễn Hữu Xuyên Tiến sĩ Từ ngày 21/08/2020 đến 23/08/2020 Sơn La 3   30 30
24 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Nguyễn Văn Trúc, Nguyễn Hữu Xuyên Tiến sĩ Từ ngày 10/08/2020 đến 12/08/2020 Lai Châu 3   30 30
25 Quản trị tài sản trí tuệ và  xây dựng, phát triển thương hiệu Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Đặng Thị Thoa Thạc sĩ Từ ngày 13/11/2020 đến 15/11/2020 Hà Nam 3   30 30
  Quản trị kinh doanh chuyên sâu
26 Đổi mới sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, tổ chức Nguyễn Văn Đức Tiến sĩ Từ ngày 15-18/12 21/12/2020 đến 23/12/2020 Hà Nội 7   20 20

Các tin cùng chuyên mục

Gallery

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016