Kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Ngày 12 tháng 07, 2021

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuát kinh doanh cho các DVNVV.

1 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Nguyễn Thị Hảo Thạc sĩ Từ ngày 21/12/2021 đến 22/12/2021 Hà Nội 2
  Marketing trong khởi sự doanh nghiệp Trần Duy Khanh Thạc sĩ Từ ngày 23/12/2021 đến 24/12/2021 Hà Nội 2
2 Lập kế hoạch kinh doanh đổi mới sáng tạo Nguyễn Thị Hảo Thạc sĩ Từ ngày 26/12/2021 đến 27/12/2021 Hà Nội 2
  Các lớp Quản trị doanh nghiệp
1 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Nguyễn Văn Trúc, Lê Vũ Toàn Thạc sĩ Từ ngày 18/10/2021 đến 20/10/2021 Thái Nguyên 3
2 Đổi mới sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp Nguyễn Văn Trúc, Lê Vũ Toàn Thạc sĩ Từ ngày 25/10/2021 đến 27/10/2021 Thái Nguyên 3
3 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng,  Tạ Doãn Hải Thạc sĩ Từ ngày 02/11/2021 đến 04/11/2021 Thái Nguyên 3
4 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Văn Xuất, Trương Đức Nhân Thạc sĩ Từ ngày 19/10/2021đến 21/10/2021 Bắc Giang 3
5 Quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp Lương Văn Thường, Nguyễn Hữu Xuyên Thạc sĩ Từ ngày 22/10/2021 đến 24/10/2021 Bắc Giang 3
6 Quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp  Lương Văn Thường, Nguyễn Hữu Xuyên Tiến sĩ Từ ngày 29/10/2021 đến 31/10/2021 Bắc Giang 3
7 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Văn Xuất, Trương Đức Nhân Thạc sĩ Từ ngày 30/10/2021 đến 1/11/2021 Bắc Giang 3
8 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng, Tạ Doãn Hải Thạc sĩ Từ ngày 17/11/2021 đến 19/11/2021 Sơn La 3
9 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho Doanh nghiệp Nguyễn Việt Hùng, Tạ Doãn Hải Thạc sĩ Từ ngày 26/11/2021 đến 28/11/2021 Sơn La 3
  Quản trị kinh doanh chuyên sâu
1 Những bài học quốc tế và trong nước về khôi phục sản xuất kinh cho doanh nghiệp SMEs ở địa phương doanh thời kỳ hậu Covid 19  Đoàn Thị Bích Thảo, Trần Thị Hồng Hiền   từ 21/10 đến 27/10/2021 Bắc Kạn 7
2 Những bài học quốc tế và trong nước về khôi phục sản xuất kinh cho doanh nghiệp SMEs ở địa phương doanh thời kỳ hậu Covid 19  Đoàn Thị Bích Thảo, Trần Thị Hồng Hiền   từ 28/10 đến 5/11/2021 Bắc Kạn 7
3 Những bài học quốc tế và trong nước về khôi phục sản xuất kinh cho doanh nghiệp SMEs ở địa phương doanh thời kỳ hậu Covid 19  Nguyễn Thị Trang, Bùi Quốc Thắng   từ 25/10 đến 2/11/2021 Hà Giang 7
4 Những bài học quốc tế và trong nước về khôi phục sản xuất kinh cho doanh nghiệp SMEs ở địa phương doanh thời kỳ hậu Covid 19  Nguyễn Thị Trang, Bùi Quốc Thắng   từ 29/11 đến 6/11/2021 Hà Giang 7

Các tin cùng chuyên mục

お問合せ

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016