Đào tạo tiền ươm tạo cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 2

Ngày 15 tháng 06, 2017

Từ ngày 12-17 tháng 06 năm 2017, trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) và Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công nghệ (TSC) phối hợp tổ chức chương trình đào tạo tiền ươm tạo cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 2.

Cuộc thi Chứng minh ý tưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị phát động ngày 04/05/2017, mục tiêu tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu được chọn để hỗ trợ tối đa 75.000 USD nhằm phát triển kinh doanh và ứng dụng trong cuộc sống.

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho ứng viên những thông tin cần thiết về đơn vị quản lý quỹ hỗ trợ, điều kiện, tiêu chí lựa chọn các ý tưởng, cách thức và quy trình tham dự cuộc thi.

Các ý tưởng dự thi cần đáp ứng 09 tiêu chí như sau: Tính thương mại hóa và tiềm năng thị trường, tính cạnh tranh, tính sáng tạo, sự bình đẳng giới, năng lực của cá nhân và tổ chức, khả năng nhận bằng sáng chế nhân rộng (vấn đề về bảo hộ sở hữu trí tuệ),tính ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và nền kinh tế, tính khả thi và rủi ro của tiểu dự án, khả năng liên kết – hợp tác.

Để đáp ứng các tiêu chí này, các ứng viên cần tự đánh giá các ý tưởng của mình trước khi nộp hồ sơ tham dự và cần trung thực khách quan trong phần viết mô tả về ý tưởng, dự án để tránh bị loại vì những thông tin không chính xác.

 

Một số hình ảnh hoạt động của chương trình đào tạo

Ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm TSC hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận và định hướng tham dự cuộc thi

Thông qua một trò chơi tương tác, ông Trúc chỉ ra cho học viên cách thức nắm bắt cơ hội và bảo vệ ý tưởng.

 

Đại diện VCIC thông báo, hướng dẫn các thông tin liên quan đến quy định, tiêu chí đánh giá các ý tưởng.

Danh Sơn - TSC

Các tin cùng chuyên mục

Đào tạo

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016